🔹امیرابراهیم رسولی، مسئول دفتر حداد عادل، مشاور رئیس مجلس و مدیرکل هیات رییسه مجلس، مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس و سعید احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس همگی بر اخلاف نص صریح قانون ۷۵ انتخابات مجلس، در نشست‌های یک حلقه سیاسی (شورای ائتلاف) حضور پیدا میکنند.
🔹درتصاویر منتشرشده مشخص است که ابراهیم رسولی (نامزد پروازی از شهریار به تهران)، احدیان (نامزد از تهران) و مهدی محمدی به صورت آشکار در نشست‌های انتخاباتی شورای ائتلاف حضور دارند.
🔹ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس میگوید، رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‏توانند به‌نفع یا به ضرر نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام‌‏نظر کنند.
🔹عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
🔹توقع این است که دادستان تهران به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه پیگیر این تخلف محرز انتخاباتی باشد تا انتخاباتی سالم‌تر و رقابتی‌تر را بدون تبعیض شاهد باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید