🔹رییس پژوهشگاه مسکن که متولی نظارت بر ایمنی اماکن ملی چون ورزشگاه آزادی است می گوید پس از دریافت درخو‌است رسمی ستاد پیشگیری از بحران شهرداری تهران ، به بحث ایمنی سازه ورزشگاه آزادی ورود کرده اند.

🔹حیدری رییس این پژوهشگاه می گوید: ما بر اساس داده هایی که شرکت مشاور ایمن سازی ورزشگاه ارائه کرد اعلام کردیم تعدادی از سکوها ایمن نیست و نباید در آنها تماشاگر حضور داشته باشد یا با نیمی از گنجایش در این سکوها بنشینند. البته همین هفته قبل قرار شد آنها اطلاعات دقیق تری در اختیار ما بگذارند. این ورزشگاه و تعدادی از سکوها ایراداتی دارند. نمی دانیم آنها از کجا مجوز ایمنی گرفته اند و در جریانش نیستیم./

دیدگاهتان را بنویسید