مجری تندوری برنامه جهان آرا: صالح آبادی و معاونان ایشان حاضر به حضور در شبکه افق برای پاسخ گویی به افزایش نرخ دلار نشدند!

دیدگاهتان را بنویسید