محسن برهانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری:

🔹وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه و دلیل بر هیچ جرمی نیست؛ چه خود شخص فیلم‌برداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را برای او ارسال کرده باشد.»

دیدگاهتان را بنویسید