محسن رهامی، استاد دانشگاه تهران: گاهی اگر اسلام بدون ما باشد، خودش راحت تر می رود.

دیدگاهتان را بنویسید