عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران در همایش «فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) منشور حقوق شهروندی»:

🔹شاهکار امام این است که در افول اخلاق قرن بیست و یکم یک نظام اخلاقی و حق محور درست کند و همه احساس امنیت کنند و حکومت در زندگی مردم سر نکشد.

🔹مثلا قوانین بانکی ما الآن فقهی هست و فقها و شورای نگهبان تأیید کرده اند، ولی اخلاقی نیست؛ این قوانین بانکی ما باعث انباشته شدن میلیاردها ثروت می شود و مردم را فقیر می کنند. بسیاری از قوانینی که خود ما در مجلس اول و دوم تصویب کردیم فقهی بودند ولی اخلاقی نبودند.

یک جاهایی می رسد که با برداشت های علما اخلاق گم می شود و شأن انسانی از بین می رود. همین که ما در مسیر می بینیم صدها نفر در سطل آشغال دنبال روزی می گردند، فقهی است چون کار می کنند و مزد دریافت می کنند و یک عده هم صدقه می دهند، ولی اخلاقی نیست./

دیدگاهتان را بنویسید