محمدرضا تاجیک در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹امروز، جامعه ما با پدیده‌ای رخدادگون (پدیده‌ای غیرقابل پیش‌بینی که از هیچ‌کجا و همه‌کجا می‌آید) مواجه است. در گستره مواجهه با این رخداد، آنچه به ‌نمایش درآمده، نشانه‌ها و ره‌نشانه‌هایی هستند که تدبیرگران و اهالی منزل ما، در مسیر تاریخی خود ندیده‌اند و از کنارشان -بی‌آنکه از گوهر یادآورندگی، نمایندگی و پیشگویی آنان نصیبی ببرند- سهل و بی‌خیال گذشته‌اند.

🔹این رخداد، با خود انبوهی از نشانه‌های پیشگویانه را همراه دارد: نشانه‌هایی که با وضوح تمام از تداوم و گشت و بازگشت سخن می‌گویند و زیر لب زمزمه می‌کنند: تاریخ قبرستان کسانی است که از نشانه‌ها‌یی به سیلابی در راه نمی‌برند و قایقی نمی‌سازند.

دیدگاهتان را بنویسید