محمد رستم‌پور، کارشناس سیاسی:

جنگ در راه نیست!
هدف منزوی سازی کامل ایران است

دیدگاهتان را بنویسید