🔹مصاحبه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشان می دهد که ایران فضا را برای توافق با غرب مساعد می بیند.

🔹سیگنال ها برای احیای برجام با یک اتفاق غیرمنتظره دیگر و چرخش مخالفان برجام دیده می شود. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به صحبتی که در اردن شده است اروپایی ها و آمریکایی ها به برجام برمی گردند.

🔹قدوسی در حالی از تمایل دولت برای ادامه مذاکرات خبر داد که سابقه بیشترین حملات را به برجام، مذاکرات و شخص وزیرخارجه دولت یازدهم و دوازدهم یعنی محمدجواد ظریف داشت

دیدگاهتان را بنویسید