🔹علی باقری: حاکمیت بارها در سال‌های گذشته طی اعتراضاتی که رخ داد بارها تکرار می‌کردند که باید بین اعتراض و اغتشاش را جدا کنیم و اجازه فعالیت به معترض داده شود.

🔹اما در عمل یک معترض واقعی را نمی بینم که بخش‌های حاکمیت او را به عنوان معترض به رسمیت بشناسند و برای او حقوقی قائل شوند و این حقوق را عملا پیاده کنند.

🔹تعدادی از احزاب اصلاح طلب تقاضای تجمع آرام کردند. اما امروز نزدیک به دو ماه از این درخواست می‌گذرد ولی آن پاسخ داده نشده است و در حالی هفته گذشته وزیر کشور پاسخ می‌دهد که می‌گوید برخی احزاب اصلاح طلب مشکل حقوقی دارند و تا امروز مجمع عمومی برگزار نکردند و آیا این شد حرف؟!

🔹یعنی به دلیل اینکه مجمع عمومی برگزار نکردند شما می‌خواهید آن‌ها را از حقوق خود محروم کنید؟! حال به قول شما چند حزب این مشکل را دارند، چرا به آن‌هایی که این مشکل را ندارند این اجازه را نمی‌دهید

دیدگاهتان را بنویسید