مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور: مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان برای ما سودی ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید