چند گروه مردمی در مقابل مغازه‌هایی که گفته می‌شود برای علی دایی است رفتند و اینگونه به رفتار وقیحانه او واکنش نشان دادند.

مردم که از رفتار وقیحانه علی دایی در این مدت شاکی بودند در مقابل مغازه‌های وی شعارهای در این زمینه نوشتند

دیدگاهتان را بنویسید