رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات:
🔹سالانه ۶۰۰ هزار نفر در کشور به دلیل قرارگرفتن در معرض دود دخانیات، جان خود را از دست می‌دهند.

🔹از مجموع هشت میلیون مرگ سالانه در جهان ناشی از مصرف دخانیات، یک میلیون و ۲۰۰ هزار فوت مربوط به افرادی است که در معرض دود ناشی از مصرف دخانیاتند.

دیدگاهتان را بنویسید