چرا در آن شرایط جوی اجازه پرواز به بالگرد رئیس جمهور داده شد؟

فیلم لحظات صحبت محرابی با آیت‌الله آل هاشم پس از سانحه بالگرد/ تلفن خلبان شهید مصطفوی توسط آیت الله آل هاشم پاسخ داده می شود و این تماس امید ها را زنده نگه میدارد.

چرا مختصات گوشی شهید مصطفوی به صورت دقیق ردیابی نشد؟

دیدگاهتان را بنویسید