🔹علینژاد که پیش این خواستار مداخله نظامی غرب در ایران شده بود، در پاسخ به سوال صریح مجری حاضر به مخالفت با مداخله نظامی غرب در ایران نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید