مجید سعیدی
حاج مهدي اربابي از خادمان واقعي است كه خدمات او در فوتبال برهيچكس پوشيده نيست.
او كه سالها رياست هيات فوتبال تهران را عهده دار بود از جمله هيئتي هاي تهرون است كه پرچمدار اولين كاروان فوتبالي ها در عتبات عاليات بعد از جنگ تحميلي بود.
حاج مهدي به فوتبال شمرون هم خيلي خدمت كرد.
او در ساخت و توسعه اماكن ورزشي نيز خدمات ماندگاري داشت ، مجموعه ورزشي انقلاب و سرداران از آن جمله است. و البته مجموعه كوثر در سپاه..!
حاج مهدي مدتي است بازنشسته شده و در منزل چشم به راه دوستان .
هفته گذشته تعدادي از فوتباليست ها كه در راس آنها امير خان قلعه نوعي حضور داشت به ديدار حاج مهدي رفتند . عصر سه شنبه هم جمعي از مشتي ها و هيئت داران تهران با حضور در منزل حاج مهدي اربابي يادو خاطرات گذشته را تداعي كردند.
حاج مهدي كه همچنان شور جواني از گفتمانش فوران مي زند” هم ” از تيمسار خسرواني صاحب فقيدباشگاه تاج گفت و هم ازتيم سعد اباد و برق تهران .
او از روزهاييكه رييس كميته انقلاب شمرون بود گفت و البته نقشه ترورش توسط منافقين كه خنثي شد .
قديمي ها و مشتي ها وقتي به دعوت اصغر ميرزايي( رييس سابق روابط عمومي باشگاه پرسپوليس و يار و قار مرحوم عباس انصاريفردكه منزلش را فروخت و خرج سرخ ها كرد)در منزل حاج مهدي جمع شدند آنقدر گفتني داشتندكه ميتواندمصداق هفتادمن مثنوي باشد.
جمع مشتي ها كه در منزل حاج مهدي با بيان خاطرات لحظاتي بانشاط را به يادگار گذاشتند عبارت بودند از؛
حاج محمد طالقاني-حاج حسين اخوان-علي خسروي-حاج محمد براتي -حاج اصغر ميرزايي -دكتر مجيد سعيدي-محمد بهرامي

دیدگاهتان را بنویسید