سرمربی سابق تیم ملی قوتبال ایران:

🔹طارمی در ایران مقام خدایی دارد، فکر می‌کرد که حق دارد در کارهایی که به او ارتباطی ندارد دخالت کند. وقتی همه مسابقات را می‌بردیم، طارمی علناً می‌گفت که جو خوب نیست.

🔹طارمی باورش نمی‌شد در دو بازی که بردیم او را کنار گذاشته باشم. حاج صفی و انصاریفرد دو بازیکن از آاک یونان که در پایان دوران حرفه‌ای خود بودند به او پیوستند.

🔹آنها فکرش را نمی‌کردند که من آنها را چند ماه قبل از اینکه رئیس وقت فدراسیون (عزیزی خادم) می‌خواست آنها را کنار بگذارد، نجات دادم. آنها وقتی دیدند در جنگ با دیگران شکست می‌خورند به طارمی پیوستند.

🔹 آزمون کاملاً برعکس طارمی، متواضع و خوش قلب است و با اینکه نابغه فوتبالی است، به راحتی می‌توانید او را هدایت کنید. مربی می‌تواند بازیکنی را هدایت کند که خودش بخواهد. این با طارمی غیر ممکن بود

دیدگاهتان را بنویسید