▫️پس از تساوی هلند و اکوادور، حذف میزبان قطعی شد

دیدگاهتان را بنویسید