🔹«سمیعی»: بعد از گل اول مس یکی از همراهان این تیم ده‌ها متر دوید و با ورود به محوطه فنی ساپینتو با او برخورد کرد.

🔹تیم‌ها یاد گرفته‌اند فردی را برای عصبانی کردن ساپینتو مأمور کنند؛ این موضوع را کمیته انضباطی در جریان است.

دیدگاهتان را بنویسید