نظری، معاون شهردار تهران:

🔹برای نگهداری امنیت قبور هزینه‌هایی توسط مجموعه سازمان بهشت زهرا انجام می‌شود و ما نیز بنا داریم این هزینه‌ها را به صورت شفاف اعلام کنیم.

🔹سازمان بهشت زهرا(س) هیچ مبلغی را تحت عنوان عوارض قبور از شهروندان دریافت نخواهد کرد.

🔹تنها هزینه‌های پرداختی مربوط به کفن و دفن اموات است که این مبالغ نیز در زمان دفن اموات توسط خانواده‌هایشان به سازمان بهشت زهرا پرداخت می‌شود./

دیدگاهتان را بنویسید