معاون پارلمانی رئیس جمهور: گفتیم تا ۴ سال دیگر ۴ میلیون مسکن می‌سازیم نه سالی ۱ میلیون!

دیدگاهتان را بنویسید