🔹همراهی و حمایت شی‌جین‌پینگ از مواضع شورای همکاری خلیج فارس این نکته را به ما گوشزد می‌کند که هیچ کشوری برادر ما نیست و هیچ دولتی با ما عقد اخوت نمی‌بندد مگر اینکه اقتصادی قوی داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید