مقام معظم رهبری درباره اغتشاشات اخیر: حواسمان باشد مغرور نشویم و بگوییم قضایا تمام شد/ آن چیزی که ملت را نگه میدارد امید و وحدت است/ هر کسی به اتحاد ملت خدشه وارد کند برای دشمن کار کرده است/ باید قوی بشویم و دشمن را مأیوس کنیم

دیدگاهتان را بنویسید