منابع اسرائیلی از کشته شدن ‎گال آیزنکوت فرزند ‎گادی آیزنکوت رییس اسبق ستاد کل ارتش ‎اسرائیل در درگیری های دیروز در نوار ‎غزه خبر می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید