بدون تعامل با اقتصاد جهانی نمی‌توان اقتصاد کشور را سر و سامان داد

ارتباط با دنیا و سامان اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود، مگر از طریق برجام

🔹محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا درخصوص نحوه پایان دادن به اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز، می‌گوید که هرچند به دلیل اینکه این اعتراضات فاقد رهبری مشخص بود شاید نتوان مطالبات آن‌ها را کاملا دسته‌بندی کرد اما فکر می‌کنم آنچه از آن حاصل می‌شود این است که به نحوی روند انتخابات را اصلاح کنیم؛ چیزی که می‌تواند به مشارکت و حضور بیشتر مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید