🔹به لحاظ تاکتیکی و روحی نیاز داشتم که با دیدگاه ماندن در بهترین فرم فوتبالم برای مدتی تغییر تیم بدهم.

🔹اینکه می‌گویند از ۳ ماه قبل حضورم در تراکتور قطعی شده بود به هیچ وجه صحت ندارد.

🔹کسی نمی‌تواند بگوید من برای پول به تراکتور رفتم، واقعاً پول مقابل عشق به پرسپولیس بی‌معنی است.

🔹به هواداران تراکتور و مردم تبریز و ترک زبان‌های عزیز قول می‌دهم مهدی ترابی به کمک بقیه تیم همه توان‌مان را برای قهرمانی می گذاریم.

🔹بی‌وفا نیستم و یک روز برمی‌گردم

دیدگاهتان را بنویسید