معرفی مهرداد بذرپاش به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی منتفی شد.

امروز یکشنبه در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شد که معرفی مهرداد بذرپاش به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی منتفی شده است.

پیش از این معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داده بود که مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی می شود.

قرار بود امروز رئیس جمهور وی را به مجلس معرفی کند که این کار انجام نشد.

خبرنگار الف از چند نماینده مجلس شنیده که رئیس جمهور از تصمیم خود منصرف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید