روزنامه شرق نوشت:

🔹فرزانه زمانی که قرار بود روی سکوی قهرمانی برود تا مدال طلایش را دریافت کند، بازهم پرچم ایران را همراه نداشت. او زمانی که روی سکو قرار گرفت، سرش را پایین انداخت، سرود ایران را نخواند و اشک امانش نداد. انتشار تصاویر ناراحت فرزانه فصیحی روی سکو کافی بود تا اخبار مرتبط با این ورزشکار به‌سرعت در فضای مجازی بچرخد و خیلی سریع، دو‌قطبی مرسوم و رایجی که اخیرا برای رفتار ورزشکاران ایرانی شکل گرفته، در رسانه‌ها رقم بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید