🔹چند روز قبل علیرضا زاکانی با صدور حکمی عبدالله گنجی را به سمت مشاور فرهنگی منصوب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید