🔹️«اوا کایلی» نایب رئیس پارلمان اروپا بدلیل ارتباط با پرونده فساد رشوه از قطر، از سمتش برکنار و از این نهاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید