نحوه درس خواندن پروفسور حسابی از زبان پسرش

– نمره چشم پدرم ۱۳ و نیم بود ولی هیچوقت دست از مطالعه برنداشت!

دیدگاهتان را بنویسید