🔹بخشی از اعتراضات به خاطر عملکرد ما مدیران است، به علت مسائل اقتصادی و معیشتی است و این اعتراضات به حق است

🔹مردم کماکان گرفتار روندها و کاغذبازی‌های گذشته هستند

🔹ادامه این روند موجب فرار سرمایه‌های بیشتر از کشور میشود

🔹علیرغم دستور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، هنوز بانک ها از پرداخت وام‌ها به‌ویژه وام‌های اشتغال و ازدواج خودداری می‌کنند
یعنی روال برهمان پاشنه قبل میچرخد/تلخند

دیدگاهتان را بنویسید