نفرت‌پراکنی تریبون‌های ثابت و افراد غیر منتخب را متوقف کنید

🔹هر نظام سیاسی مطالبات مردم را یا سرکوب می‌کند یا می‌شنود

🔹کفش و لباس یک بچه دو ساله را نمی‌توان به تن انسان ۴۴ ساله کرد و توقع داشت زندگی کند

🔹هر نظام سیاسی در مقابل مطالبات مردم خودش یا می‌ایستد، مردم را سرکوب می‌کند و دچار چالش می‌شود؛ یا مطالبات مردم خودش را می‌شنود.

🔹 تغییرات در ارزش‌ها تغییر در ساختارها و تغییر در سیاست‌ها را انجام می‌دهد و از ظرفیت‌های مردم خود استفاده می‌کند و نظام خود را مستحکم‌تر می‌کند./

دیدگاهتان را بنویسید