🔹 «سایت اسپورتس مول»، در آستانه بازی فردای ایران و آمریکا در دوحه، از مخاطبین خود پرسید نتیجه بازی چه خواهد شد؟

🔹 در این نظرخواهی ۴۶.۲ درصد رای دهندگان به تساوی دو تیم رای دادند.همچنین ۳۰.۸ درصد عنوان کردند آمریکا فاتح بازی خواهد شد. ۲۳.۱ یک درصد نیز برد ایران را پیش بینی کردند

دیدگاهتان را بنویسید