🔹به گزارش ایران، یک هفته پس از بروز مسمومیت میان تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، تکرار این اتفاق در دو دانشگاه دیگر به این ماجرا ابعاد متفاوتی داد و احتمال وجود انگیزه‌های ضدامنیتی در پشت پرده آن را به عنوان ابزاری برای ناراضی‌سازی دانشجویان و ملتهب ساختن فضای دانشگاه‌ها آن هم در آستانه 16 آذر روز دانشجو مطرح کرد.

🔹در ادامه این گزارش آمده است: مسمومیت غذایی در دانشگاه‌ها که معمولاً توزیع غذای‌شان بر عهده شرکت‌های پیمانکار قرار دارد اگر چه مسبوق به سابقه است اما رایج و معمول

دیدگاهتان را بنویسید