تیم را اعزام کردی تا یکی از نزدیکانت پناهندگی بگیرد/ تا در ایران بودی چفیه می‌انداختی حالا کم مانده در برنامه تلنت شو هم شرکت کنی

دیدگاهتان را بنویسید