🔹مشکلات با کارهای نمایشی مثل معاونت مردمی‌سازی حل نمی‌شود.

🔹راه اعتراض به عملکرد شما و دولت چیست؟ صف اعتراض را به ما نشان دهید و ساز و کاری برای اعتراض اقشار مختلف فراهم کنید.

دیدگاهتان را بنویسید