فاطمه محمدبیگی:
🔹زنان با تربیت فرزندان و انتقال ارزش‌ها از نسلی به نسلی دیگر به خوبی می‌توانند فرزندان‌شان را از خطر جنگ ترکیبی نجات دهند.

🔹امروز حیاستیزی، حیا گریزی و عفت گریزی پرونده روی میز دشمنان انقلاب است و می‌طلبد بانوان با تاسی از شجره طیبه بسیج اجازه ندهند دشمن به درون خانواده‌های ما رسوخ کند.

🔹تجارب تاریخی به ما ثابت می‌کند اگر ارزش‌هایی مانند عفاف و حجاب و بسیج پاسداری شود می‌توان کشور را از خطرات جدی نجات داد.

دیدگاهتان را بنویسید