اردشیر مطهری در واکنش به خبر انحلال گشت ارشاد:

🔹چیزی که من خبر دارم این است که گشت ارشاد جمع نشده، شاید تاکتیکش عوض شده است و نیاز باشد با تدبیر و هنر دیگر، کار پیگیری شود.

🔹در موضوع حجاب، پلیس وقتی دید وضع مناسب نیست، خودش وارد میدان شد، آن هم براساس احساس مسئولیتی که داشت روی به چنین کاری آورد.

🔹 پلیس مسئولیتی را قبول کرد که هم، بتواند پیشگیری کند و هم، ضمانت اجرایی داشته باشد، در حالی که در شروع کار، این وظیفه پلیس نبود.

🔹نظام در موضوع حجاب، عقب‌نشینی نکرده است، بلکه این روند، تدبیر است. اگر هر کاری در این حوزه توسط مسئولان انجام شود، تغییر تاکتیک است و عقب‌نشینی در کار نیست.

🔹 اگر در موضوع حجاب، صبوری صورت می‌گیرد، معنی‌اش کوتاه آمدن نیست، بلکه بنا بر مدارا کردن با جوانان و اقتاع آن‌ها است.

دیدگاهتان را بنویسید