🔹مسعود پزشکیان، نماینده مجلس: اگر نماینده مجلس مریض شود او را به بهترین بیمارستان می‌برند.

🔹نمایندگان مجلس بیمه‌های تکمیلی جداگانه دارند و پول‌های کلانی برای سلامت خودشان خرج می‌کنند. نمایندگان مجلس فقط به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند و برای یک جراحی ساده ۶۰ میلیون تومان می‌پردازند.

دیدگاهتان را بنویسید