🔹ترکیب ایران: زنده یاد ناصر حجازی، حسین کازرانی، آندرانیک اسکندریان (محمد پنجعلی از دقیقه ۶٨)، حسن نظری، حسن نایب آقا، نصرالله عبدالهی، علی پروین، ابراهیم قاسمپور، محمد صادقی، غفور جهانی (حسین فرکی از دقیقه ٨٠) و محمدرضا عادلخانی (حسن روشن از دقیقه ٧٣)

سرمربی: حشمت مهاجرانی

دیدگاهتان را بنویسید