🔹دولت برنامه ریزی کرده تا پایان سال ۱۴۰۲ پنج هزار نخبه و به صورت بلندمدت ۵۰ هزار نخبه در سال‌های آینده در دستگاه‌های اجرایی جذب شوند

🔹سازمان امور استخدامی و بنیاد ملی نخبگان طرح مشترکی به نام شهید موسوی راه‌اندازی کرده‌اند؛ با هدف جذب در دستگاه‌ها، نخبگان در دوره‌های این طرح آموزش می‌بینند

🔹رئیس‌جمهور در همایش ملی نخبگان در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱: بنیاد ملی نخبگان حمایت‌های دولت از نخبگان را به شکل علمی پیگیری کند

دیدگاهتان را بنویسید