نوحه‌خوانی کرار ابوغنیم، مداح معروف شهر نجف اشرف درباره موشکی ایران به اسرائیل با عنوان «ضربه حیدری»

دیدگاهتان را بنویسید