سال ۱۴۰۳با تورم و رکود روبرو خواهیم شد

نوری قزلجه نماینده مجلس یازدهم:

🔹آن‌چه که دولت به عنوان بودجه ۱۴۰۳ به مجلس ارائه کرده، با حدود ۱۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته است اما اگر تورم موجود در جامعه را در نظر بگیریم، بودجه پیشنهادی نه‌تنها رشد ندارد، بلکه عدد حقیقی‌ آن نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش هم دارد. بنابراین یک بودجه انقباضی است که در اعداد هم خودش را نشان می‌دهد. به‌طور مثال در زمینه اقدامات عمرانی نه تنها هیچ رشدی وجود ندارد بلکه با این تورم حدود ۵۰ درصدی، ۵۰ درصد نیز کاهش خواهد یافت. وقتی کار عمرانی کاهش و مالیات‌ها هم۵۰ درصد افزایش پیدا کند طبیعتا نشان می‌دهد که آن رشد اقتصادی هشت درصدی که در بودجه‌های سالانه باید تعقیب شود، محقق نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید