🔹نوزادی که با بند ناف قطع نشده از زیر آوار زلزله روز دوشنبه در سوریه بیرون کشیده شد، اکنون در وضعیت باثباتی قرار دارد.

🔹به گزارش نیویورک‌پست، این دختر زمانی که مادرش زیر آوار گیر کرده بود، به دنیا آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید