🔹 وقتی ۸۵ میلیون ایرانی منتظرن که ببینند یازده نفر سرود میخوانند یا نه و قضاوتشان کنند!

دیدگاهتان را بنویسید