🔹به گفته یک مقام ارشد بهداشت چین، روزانه نیم‌ میلیون نفر تنها در یک شهر این کشور به کرونا مبتلا می‌شوند. برچیدن سریع محدودیت‌های مربوط به سیاست «کوویدصفر» از سوی پکن منجر به گسترش گونه‌هایی از ویروس کرونا در جمعیتی با سطح پایین ایمنی شده است. این محدودیت‌ها در پی اعتراضات بی‌سابقه در هفت دسامبر برداشته شد.

🔹شهرهای سراسر چین با شیوع پر سرعت این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و قفسه‌های داروخانه‌ها خالی از دارو شده‌اند. بیمارستان‌ها مملو از بیمار و مرده‌سوزخانه‌ها با ازدحام مراجعین روبرو هستند

دیدگاهتان را بنویسید