🔹روزنامه فرهیختگان به اعتراض «زیاد» کامیون‌داران اذعان کرده اما مدعی شده اعتصابی در کار نیست. این روزنامه همچنین هشدار داده در صورتی که مطالبات و کمبودهای این صنف برآورده نشود تبدیل به بحرانی می‌شود که جمع کردنش سخت خواهد بود.

🔹به گزارش این روزنامه، فشار بر رانندگان خودروهای سنگین، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، ماجرایی قدیمی است که سال‌به‌سال و این روزها هم روزبه‌روز و هفته‌به‌هفته افزایش پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع هم حتما بر کسی پوشیده نیست، به‌نوعی نبض بازار وابسته به فعالیت کامیون‌ها، نقل‌وانتقال بار و مسائلی از این دست است.

دیدگاهتان را بنویسید