رییس پیشین بانک مرکزی نوشت:

🔹گفتید؛ برای تقویت قدرت خرید کارکنان دولت و بازشستگان حقوق‌ها را از اول مهر یک تا یک و نیم میلیون تومان (۳ تا ۱۰درصد) افزایش میدهید که به حق باید انجام میشد.

🔹در عوض، از اول مهر ماه ظرف کمتر از ۳ ماه قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافت. بازهم؛ خسته نباشید!

دیدگاهتان را بنویسید