جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی:

🔹تمامی جنجالی که بر سر موضوع مرحوم مهسا امینی در کشور رخ داد، چیزی جز ارعاب و هراس‌افکنی از سوی آمریکا نبود.

دیدگاهتان را بنویسید